Πέμπτη, Απριλίου 05, 2007

Μετά τη Μ.Τετάρτη

Tη μυστική εν φόβω τραπέζη προσεγγίσαντες πάντες, καθαραίς ταις ψυχαίς τον άρτον υποδεξώμεθα, συμπαραμέντοντες τω Δεσπότι.. (από την υμνολογία της Εκκλησίας)

Με όποιο αισθητικό κριτήριο και αν χωρεί η προσέγγιση της τελευταίας τράπεζας, του Δείπνου που κάναμε Μυστικό στις ψυχές μας, ας αξιωθούμε στο ρόλο του Μύστη, του προσκαρτερούντος και όχι του Προδότη..

Επάνω ο Μ.Δείπνος του S.Ushakov της Ρώσσικης σχολής του 17 αι. και κάτω, με το ίδιο θέμα ο γνωστός πίνακας του Leonardo da Vinci.

Σ
την σελίδα της φίλης Loreley,Lucy.., ένα εκτενές εικαστικό αφιέρωμα στα Πάθη.

ΑκούμεΙδού ο Νυμφίος και τη Νεκταρία Καρατζή στο "τον Νυμφώνα σου βλέπω"

Ετικέτες

0 Comments:

<< Home

noimage

Powered by Blogger


clock-desktop.com
  • Easy-Hit-Counters
  • Free Web Countersfrom18.11.05
  • Click for Athens, Greece Forecast Creative Commons License
    Αυτό έργοαναφορά www.katerinaanteportas.blogspot.com χορηγείται με άδεια 3.0 Unported.