Τρίτη, Ιουνίου 02, 2009

Mῦθοι τοῦ Aἰσώπου και στην πολιτική!


Mῦθοι τοῦ Aἰσώπου ὡς εν εσόπτρω!
Η αγάπη μας για τον Αίσωπο και τους μύθους του είναι γνωστή στους αναγνώστες και στο φιλικό κύκλο αυτού του blog. Η αγάπη μας για τη λακωνική έκφραση και το απόσταγμα σοφίας των μύθων και παραβολών, επίσης.
Την ίδια αγάπη όμως και αδυναμία, έχουμε για τον σχολιασμό της επικαιρότητας και δή των πολιτικών πραγμάτων. Πολλά τα γεγονότα, είτε ενόψει Ευρωεκλογών και συμπεριφοράς κομμάτων και οπαδών, είτε στη διαχείριση και τα ψευτοδιλήμματα του θέματος των λαθρομεταναστών.
Τι καλύτερο λοιπόν, αντί πολιτικού σχολίου και άλλης ανάλυσης από μια διδακτική παράθεση μύθων από τον Αίσωπο! (Πηγή μας, εκτός της wikipedia και η πολύ ωραία συγκέντρωση στη σελίδα του Νεκτάριος.gr.


Μύθος πρώτος:

Αἰπόλος καὶ αἶγες ἄγριαι.
Αἰπόλος τὰς αἶγας αὑτοῦ ἀπελάσας ἐπὶ νομήν, ὡς ἐθεάσατο ἀγρίαις αὐτὰς ἀναμιγείσας, ἑσπέρας ἐπιλαβούσης, πάσας εἰς τὸ ἑαυτοῦ σπήλαιον εἰσήλασε. Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ χειμῶνος πολλοῦ γενομένου, μὴ δυνάμενος ἐπὶ τὴν συνήθη νομὴν αὐτὰς παραγαγεῖν, ἔνδον ἐτημέλει, ταῖς μὲν ἰδίαις μετρίαν τροφὴν παραβάλλων πρὸς μόνον τὸ μὴ λιμώττειν, ταῖς δὲ ὀθνείαις πλείονα παρασωρεύων πρὸς τὸ καὶ αὐτὰς ἰδιοποιήσασθαι. Παυσαμένου δὲ τοῦ χειμῶνος, ἐπειδὴ πάσας ἐπὶ νομὴν ἐξήγαγεν, αἱ ἄγριαι ἐπιλαβόμεναι τῶν ὀρῶν ἔφευγον. Τοῦ δὲ ποιμένος ἀχαριστίαν αὐτῶν κατηγοροῦντος, εἴγε περιττοτέρας αὐταὶ τημελείας ἐπιτυχοῦσαι καταλείπουσιν αὐτὸν, ἔφασαν ἐπιστραφεῖσαι· «Ἀλλὰ καὶ δι᾿ αὐτὸ τοῦτο μᾶλλον φυλαττόμεθα· εἰ γὰρ ἡμᾶς τὰς χθές σοι προσεληλυθυίας τῶν πάλαι σὺν σοὶ προετίμησας, δῆλον ὅτι, εἰ καὶ ἕτεραί σοι μετὰ ταῦτα προσπελάσουσιν, ἐκείνας ἡμῶν προκρινεῖς.»
Ὁ λόγος δηλοῖ μὴ δεῖν τούτων ἀσμενίζεσθαι τὰς φιλίας οἷ τῶν παλαιῶν φίλων ἡμᾶς τοὺς προσφάτους προτιμῶσι, λογιζομένους ὅτι, κἂν ἡμῶν ἐγχρονιζόντων ἑτέροις φιλιάσωσιν, ἐκείνους προκρινοῦσιν.

Ένας τσοπάνος, είδε ότι στο κοπάδι του αναμίχθηκαν άγριες γίδες και το βράδυ τις έμπασε και αυτές στη σπηλιά που είχε τη στάνη. Την άλλη μέρα όμως ξημέρωσε βαρύς χειμώνας που κράτησε αρκετά. Όλο αυτό το διάστημα τάϊζε τις άγριες γίδες, για να τις καλοπιάσει, καλά ενώ εκείνες του κοποδιού του, ίσα ίσα, για να μην πεθάνουν. Σαν έπαψε ο Χειμώνας και έβγαλε τα ζώα έξω να βοσκήσουν, είδε τις ξένες γίδες να φεύγουν δρομαίες.
φώναξε, σταθείτε αχάριστες, εγώ δεν σας καλοτάισα το χειμώνα; Καλύτερα και από τις δικές μου..
-Γι' αυτό φεύγουμε, είπαν εκείνες, γιατί από τις παλαιές σου κατσίκες προτίμησες αυτές που απάντησες χθες, οπότε και σε μας θα κάνεις το ίδιο, σαν απαντήσεις πρόσφατες..

ιατί τώρα εγώ, σκέφτομαι τους κάθε φορά μετακινούμενους οπαδούς, τύπου Ο.Φ.Α., ανάλογα με ποιό κόμμα κυβερνά, πάντα κερδισμένους, στη θέση των άγριων κατσικιών; Γιατί άραγε στη θέση των παλαιών του κοπαδιού, σκέφτομαι του στριμωγμένους και πρώτους-πρώτους προδομένους οπαδούς του κυβερνώντος κόμματος;


Μῦθος δεύτερος:
ὁ τοῦ κόρακος καὶ τῆς ἀλώπεκος παραινῶν ἀπατῶσι μὴ πείθεσθαι.

Τῷ κόρακι θήραμα τυρὸς ἦν καὶ ἐν μετεώρῳ φέρων ἐκάθητο. ἰδοῦσα δὲ ἀλώπηξ ἀπάτῃ περιενόστει τὸν κόρακα: «τί ταῦτα ; - λέγουσα - μετριότητι μέν, ὦ κόραξ, διενήνοχας σώματος. χροιὰν δὲ φέρεις τῇ τῶν ὀρνέων ἡγεμονίᾳ προσήκουσαν: εἰ δὲ καὶ φωνὴ παρῆν, ἅπασαν εἶχες τὴν τῶν ὀρνίθων ἀρχήν.» ταῦτα δὲ εἶπε πρὸς ἀπάτην. ὁ δὲ ὑπαχθείς, τὸν τυρὸν ἐκβαλών, ἀνέκραγε μέγιστον, φωνῆς ἐπίδειξιν, τὴν ἀφαίρεσιν ποιῶν τοῦ θηράματος. ἡ δὲ λαβοῦσα: «φωνὴ μέν, ὦ κόραξ, - εἶπε - προσῆν, ὁ δὲ νοῦς ἐπιλέλοιπεν.»
Ἐχθροῖς πειθαρχῶν ὑποστήσῃ τὴν βλάβην.

Αυτός ο μύθος δεν θέλει μετάφραση, οι πάντες γνωρίζουν ότι ο κόρακας την έπαθε πιστεύοντας στις κολακείες ορκισμένου εχθρού..

ιατί πάλι σκέφτομαι τον απλό ψηφοφόρο στη θέση του κόρακα, πάντα ευκολόπιστο και πάντα προδωμένο από την "αλεπού", τον "πονηρό πολιτευτή";


Μύθος τρίτος:
ΑΝΗΡ ΕΧΙΝ ΑΝΕΛΟΜΕΝΟΣ. Ο ΑΝΤΡΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΑΖΕΨΕ ΤΗΝ ΟΧΙΑ


Ὥρᾳ χειμῶνος ἔχις τις πλησίον ὁδοῦ κατέκειτο καὶ τῇ τοῦ ψύχους σφοδρότητι ἐκινδύνευε διαφθαρῆναι. Ἀνὴρ δέ τις παρερχόμενος καὶ ταύτην ἰδὼν κατώκτειρε, καὶ ἄρας τῆς γῆς τῷ ἰδίῳ κόλπῳ ἐναπέθετο. Ἠ δὲ ἔχις διαθερμανθεῖσα εὐθὺς καιρίῳ δήγματι τὸν ἄνδρα ἀπέκτεινεν.
Οὗτος δηλοῖ ὡς ὁ φύσει κακός, κἂν ἀγαθόν τι παρὰ τινοσοῦν ἐπισπάσαιτο, τῷ εὐεργέτῃ μᾶλλον κακὰ ἀποδίδωσιν.Χειμώνα καιρό, μιὰ ὀχιὰ κειτόταν παγωμένη στὴν ἄκρη τοῦ δρόμου. Θὰ πέθαινε τὸ δίχως ἄλλο απὸ τὸ τσουχτερὸ κρύο, ἄν δὲν τύχαινε νὰ φανεῖ κάποιος περαστικὸς. Τὴν εἶδε, τὴ λυπήθηκε, τὴ μάζεψε καὶ τὴν ἔχωσε στὸν κόρφο του. Ἐκείνη, μόλις ζεστάθηκε, τοῦ ἔδωσε μιὰ δαγκωνιὰ καὶ τὸν σκότωσε.
Ὁ μύθος λέει πὼς ὁ κακὸς ὁ ἄνθρωπος κι ἄν εὐεργετηθεῖ, μὲ κακία θὰ ξεπληρώσει τὸν εὐεργέτη του.

-Αυτό το μύθο θα πρέπει να τον μελετήσουν ο Αλέκος, ο Αλέξης και η άλλη/άλλοι! Αυτοί επίσης, που δίδασκαν μάχη των πόλεων στον" αθώο και αναξιοπαθούντα" μετανάστη, μουσουλμανικού προσδιορισμού... Αυτόν που έσπασε, έκαψε, τρομοκράτησε τα μαγαζιά και την περιουσία του λαού στον οποίο εκείνοι απευθύνονται και ζητούν την ψήφο του...Αυτόν που κάλλιστα, αν έλθει η ώρα σύρραξης που φαίνεται να μας ετοιμάζεται, θα γίνει φίδι στον κόρφο μας..

Μύθος τέταρτος:
ΑΙΘΙΟΨ. Ο ΜΑΥΡΟΣ


Ἀνήρ τις, ἑωρακὼς Αἰθίοπά τινα Ἰνδὸν λουόμενον ἔν τινι ποταμῷ, ἔφη πρὸς αὐτόν:

«Μὴ συνταράσσῃς καὶ θολοποιῇς τὸ ὕδωρ οὐδέποτε γαρ λευκὸς γενήσῃ τῷ σώματι».
Οὗτος δηλοῖ ὡς οὐδὲν τῶν φυσικῶν πραγμάτων τοῖς φυσικοῖς μεταβάλλεται.Εἶδε κάποιος ἕνα μαῦρο Ἰνδὸ νὰ πλαίνεται στὸ ποτάμι καὶ τοῦ εἶπε:
«Ἂδικα ταράζεις καὶ θολώνεις τὸ νερό. Δὲν πρόκειται ν᾿ ἀσπρίσεις».

-Γιατί εγώ πάλι σκέφτομαι τους πολιτικούς της πατρίδας μας; Τον πρώην ΥΠΕΞ για παράδειγμα, που υποστήριζε το ανθελληνικό σχέδιο ΑΝΑΝ και τώρα θέλει να γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδας.. Τον νυν κυβερνήτη, που οι αγαθές προθέσεις, δεν αρκούν για να κάνεις ανένδοτη και εμπνευσμένη πολιτική.. Τους κοντόφθαλμους προεδρίσκους που υπάρχουν για να επιδοτούνται και να σείουν θώκους, ειδικά στις εκλογές...

Ετικέτες ,

10 Comments:

Anonymous Ιωάννης said...

Κυρία Κατερίνα καλημέρα !
Σκύβω και σας φιλώ το χέρι !
(εστω κι αν ακόμη ειστε νεαρά)

Καταπληκτικές οι παρομοιώσεις σας ολες !

Διαχρονικός ο Αισωπος !

Στα τελευταία ονόματα, προστάτες των απρόσκλητων αναξιοπαθούντων, ξεχάσατε εναν πολύ βασικό...
Ας πάρει και αυτός και οι αλλοι που αναφέρατε, μερικούς.. στον κόρφο τους...

Καλή σας μέρα !

7:35 π.μ., Ιουνίου 03, 2009  
Blogger Penelope said...

Εγώ δεν σας φιλώ το χέρι, αλλα σας φιλώ στο μάγουλο, και χαίρομαι που έχω την τύχη να σας γνωρίζω και προσωπικώς.
Κάτι σας περιμένει τόσο στο δικό μου blog, όσο και στης φίλης Αγγελικής.

Υ.Γ. υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα στην ανάρτησή σου ή εγώ το βλέπω μόνο;

10:56 π.μ., Ιουνίου 03, 2009  
Blogger Katerina ante portas said...

Aγαπητέ Ιωάννη καλημέρα και σε σας!
Σας ευχαριστώ πολύ για το χειροφίλημα, το σχόλιο και την όλη εκτίμηση!

11:25 π.μ., Ιουνίου 03, 2009  
Blogger Katerina ante portas said...

Σε ευχαριστώ πολύ αγαπητή μου Penelope ,κοκκινίζω!
Με firefox που διαβάζει πολυτονικό, δεν υπάρχει πρόβλημα..

ΥΓ Ευχαριστώ πολύ,για το βραβείο και την τιμή, αλλά είμαστε ένα παλιό και " κουρασμένο" για πιγκ πογκ παιχνίδια πλέον! ;)
Θα προσπαθήσω όμως, να ανταποκριθώ!

11:29 π.μ., Ιουνίου 03, 2009  
Blogger Τζων Μπόης said...

εγώ αν σας φιλήσω στο μέτωπο, θα έχω μερίδιο στην εκτίμησή σας φιλτάτη Μεγάλη Αικατερίνη;

Πάντως σκέφτομαι ότι με αυτόν τον φθινοπωρινό καιρό, θα χαλάσουν και τα σχέδια όσων θέλουν να βουτήξουν και να μην ψηφίσουν. Μα το φαντάζεσαι να αυξηθεί το ποσοστό συμμετοχής στις Εκλογές ελέω καιρού;

Τι να πω, ας τους/μας φωτίσει όλους το Αγιο Πνεύμα

6:32 μ.μ., Ιουνίου 03, 2009  
Blogger Katerina ante portas said...

Την έχετε a priori αγαπητέ μου Τζων Μπόη!
Διαισθάνομαι ότι έφτιαξε η διάθεσή σας η φιλοπαίγμων ή λανθάνω; :)

Με βροχή ή όχι τα μπάνια του λαού δεν θα χαλάσουν..Βασιλείου εδώ! ;)

9:57 μ.μ., Ιουνίου 03, 2009  
Blogger Τζων Μπόης said...

Βασιλείου εκεί;
Ναυαρχούκος εδώ, έστω και με φουσκωτό θαλάσσης από τα Jumbo (και σε 24 άτοκες δόσεις βεβαίως)!

Τι να μου πουν μετά οι Εκλογές Αικατερίνη, κόσμος δεν αλλάζει ούτε με αυτές ούτε από αυτές, οι Εκλογές λειτουργούν ως θέαμα, κάτι σαν τη Eurovision ας πούμε, θα περιμένεις έναν Sakiiiiiiiiiis να σε βγάλει στον αφρό, αλλά στο τέλος θα παρακολουθείς τους άλλους να παίζουν το βιολί τους!

Την πολιτική και τη Eurovision θα πρέπει εν τέλει να την πάρουμε στα χέρια μας!

10:08 μ.μ., Ιουνίου 03, 2009  
Blogger Katerina ante portas said...

Ναυαρχούκος; Και εσείς; Δηλαδή εξώκειλεν και το τραπεζικόν μας σύστημα; Ω μον ντιέ.. (καλά το γαλλικόν μου ίσως είναι ανορθόγραφον αλλά & βαριόμουν να αλλάξω mode) :)

Ναι ναι, ως θέαμα δια τον πτωχον λαουτζίκον και ως άλλοθι δια τον πλούσιον και πονηρόν πολιτευτήν..

-Μπαάά.. στη Εurovision πάλι θα πατώναμε.. τη Θώδη θα στέλναμε! ;)

10:15 μ.μ., Ιουνίου 03, 2009  
Anonymous Dimitris Nikolsky said...

Υπέροχοι οι μύθοι του μεγάλου έλληνα παραμυθά. Τελικά είχαν καλό "δάσκαλο" οι πάντος τύπου πολιτικάντηδες.

11:39 π.μ., Ιουνίου 04, 2009  
Blogger Katerina ante portas said...

Moυ αρέσει που τον λες Παραμυθά αγαπητέ Dimitri Nikolsky.
Aυτές οι μικρές του ιστορίες, οι παραβολές, τι απόσταγμα σοφίας έχουν!

3:44 μ.μ., Ιουνίου 04, 2009  

Δημοσίευση σχολίου

<< Home

noimage

Powered by Blogger


clock-desktop.com
  • Easy-Hit-Counters
  • Free Web Countersfrom18.11.05
  • Click for Athens, Greece Forecast Creative Commons License
    Αυτό έργοαναφορά www.katerinaanteportas.blogspot.com χορηγείται με άδεια 3.0 Unported.